Pacificació del trànsit

Malestar entre els veïns del carrer Canigó per la falta d’informació

Pilones que prohibeixen el trànsit al carrer Canigó. Eix

Pilones que prohibeixen el trànsit al carrer Canigó. Eix

Aquesta passada setmana van començar les obres de modificació a la mobilitat al carrer Canigó, per  tal de pacificar el trànsit, especialment durant les hores d'entrada i sortida de l'alumnat.

La nostra sorpresa, com a veïns dels blocs 1 i 3, és que ens vam assabentar d'aquesta modificació amb uns escassos 3 - 4 dies abans de l'inici dels treballs, a través d'un trist full penjat a les portes dels nostres blocs.

Com a comunitat de veïns, mostrem empatia cap als col·lectius escolars i a les associacions de pares i mares que demanen la pacificació del trànsit rodat i entenem les seves peticions. Però des d'aquí, volem posar en relleu que ens han instal·lat unes pilones que ens prohibeixen completament poder accedir fins a les portes dels nostres domicilis. No estem parlant pas d'estacionar els nostres vehicles privats davant de casa, sinó de situacions legítimes, justificades i de necessitat com que al  bloc hi ha gent d'avançada edat amb dèficits de mobilitat que requereixen que pugui arribar un vehicle privat a recollir-los o deixar-los al punt més proper a la porta del seu domicili, o al simple fet de poder demanar un taxi sense haver de caminar fins la cruïlla del carrer Anselm Clavé.

Ens ha arribat a través del "boca-orella" que es va celebrar una reunió prèvia a l'inici de les obres al Centre cívic Plaça de la Sardana, però la nostra estupefacció és que, sent el bloc 1 i 3 el col·lectiu que ens veiem més clarament afectat per la prohibició total de circular en el tram superior del carrer Canigó i de poder arribar en vehicle fins a la porta del nostre domicili pels motius de força major i necessitat justificada, en cap moment se'ns ha cridat a participar d'aquest procés, cosa que genera entre el veïnat un sentiment de malestar i de certa decepció per part de l'Ajuntament, que sembla que únicament ha escoltat de manera unilateral a un dels col·lectius interessats, sense donar cap mena de veu ni de vot als veïns, amb especial rellevància als blocs 1 i 3.

Per aquest motiu, expressem la nostra sorpresa i alhora decepció davant la decisió unilateral presa  per l'Ajuntament, sense haver-nos donat opció a rèplica ni haver-nos informat prèviament d'aquesta modificació que limita i restringeix greument el dret legítim dels veïns a poder arribar fins a la porta del nostre domicili, especialment per situacions de necessitat i de força major justificades.

Per acabar, volem remarcar que no ens oposem a la pacificació / limitació del trànsit rodat durant els períodes d'entrada i sortida de l'escola, però creiem que aplicar la prohibició total a la circulació a la part superior del carrer canigó fora dels horaris d’entrada i sortida escolars vulnera i anul·la el dret legítim dels veïns d'arribar fins a la porta dels nostres domicilis pels motius expressats  anteriorment de necessitat i de força major, i que desvirtua la finalitat per a la qual s’ha realitzat  aquesta modificació: durant els caps de setmana, les hores noctures i els períodes de vacances també  ens pretenen prohibir que puguem arribar als nostres domicilis amb el vehicle?

A més a més, recordem que l’escola té uns horaris fixes i determinats, però els veïns hi vivim 24  hores al dia, i com a tal considerem que els drets d'un col·lectiu mai poden anul·lar els de l’altra  part, i que ens mereixem ser escoltats i tenir dret a poder arribar fins a la porta del nostre domicili  per les causes de necessitat i força major com a ciutadans de la ciutat, especialment fora dels horaris  d’entrada i sortida de l’alumnat.

Demanem tant a l'Ajuntament com a les entitats escolars involucrades en aquesta modificació un  replantejament de la situació i que es posin en la nostra pell: la modificació que estava concebuda  per pacificar, millorar i fer més segur els horaris d'entrada i sortida de l'alumnat sembla que pretén  convertir-se en una prohibició permanent a la circulació els 365 dies de l'any, independentment que  hi hagi classes escolars o no, cosa que no podem entendre, ja que els veïns també tenim unes  necessitats justificades i legítimes, i que van molt més enllà de l'horari escolar.

També et pot interessar