Anuncis Oficials


Ajuntament del Pla del Penedès

EDICTE 2019/03 DECRET 82/2019 D'ESMENA

Decret d'Alcaldia 82/2019 d'esmena del Decret 74/2019 sobre Delegació de Competències

30-07-2019 al 01-03-2020

Tipus de documents: Altres
Matèries: Recursos Humans
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió