ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Cubelles

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 14-09-2018

Matèries: Seguretat ciutadana

VEHICLES PRESUMPTAMENT ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-08-2018 al 05-09-2018

Matèries: Personal

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-08-2018 al 03-09-2018

Matèries: Personal

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-08-2018 al 29-08-2018

Matèries: Bases i convocatòries

PROCÉS SELECTIU TÈCNIC/A MIG D'ARXIU

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-08-2018 al 28-09-2018

Matèries: Bases i convocatòries

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE JOVENTUT

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-08-2018 al 30-08-2018

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 08/08/2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-08-2018 al 29-08-2018

Matèries: Població

BAIXA PER CADUCITAT ESTRANGERS NO COMUNITARIS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-08-2018 al 22-08-2018

Matèries: Bases i convocatòries

AGENT POLICIA LOCAL (MOBILITAT HORITZONTAL)

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-08-2018 al 22-08-2018

Matèries: Bases i convocatòries

INSPECTOR POLICIA LOCAL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-08-2018 al 23-08-2018

Matèries: Població

ANUNCI DE BAIXA DEFINITIVA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 31-07-2018 al 23-08-2018

Matèries: Seguretat ciutadana

Edicte per no notificació imposició sanció exp. sancionador 1.5.3_2017_16

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-07-2018 al 20-08-2018

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.02.04_2018_22

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-07-2018 al 20-08-2018

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.02.04_2018_24

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-07-2018 al 21-08-2018

Matèries: Notificacions edictals

ANUNCI de notificació de desestimació de la reclamació de l'expedient de Responsabilitat Patrimonial 1.5.5.014/17

Veure anunci

Període d'exposició: Del 25-07-2018 al 10-09-2018

Matèries: Ordenances i reglaments

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 9 I NÚM 17 PER A L'EXERCICI 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 25-07-2018 al 24-08-2018

Matèries: Bases i convocatòries

Bases que han de regir el procés participatiu dels "Pressupostos Participatius 2019"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-07-2018 al 22-08-2018

Matèries: Òrgans de govern

Edicte de ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci Colls i Miralpeix-Costa del Garraf

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-07-2018 al 29-08-2018

Matèries: Urbanisme i medi ambient

Informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte d'obres

Veure anunci

Període d'exposició: Del 06-07-2018 al 22-08-2018

Matèries: Òrgans de govern

Edicte de ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci Colls i Miralpeix-Costa del Garraf

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-06-2018 al 01-09-2018

Matèries: Hisenda i pressupost

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE IAE 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-03-2018 al 31-12-2018

Matèries: Altres no relacionades

LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT PER ALS PROPERS ANYS 2017-2018

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.