Anuncis Oficials. Ajuntament de Cubelles

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 27 de juny de 2019

Edicte d'aprovació de la convocatòria 2019 de subvencions per a projectes i activitats de l'àmbit de Joventut

La regidora d'Educació, Infància i Joventut ha emès la Resolució de la Regidoria d'Educació, Infància i Joventut, de data 20 de maig de 2019, en la que s'aprova la convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la realització de projectes i/o activitats en l'àmbit de Joventut per l'any 2019. Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes recollits a les respectives bases específiques. El contingut íntegre de l'acord i les bases podran ser consultats a la pàgina web de l'Ajuntament www.cubelles.cat, al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, i als Serveis Generals de la Corporació.

Exposició 26-06-2019 al 09-07-2019