ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Cubelles

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 22-11-2017 al 15-12-2017

Matèries: Altres no relacionades

Edicte de no notificació en relació a expedient de baixa d'ofici de la inscripció al Registre Municipal d'Unions Estables de Parella

Veure anunci

Període d'exposició: Del 21-11-2017 al 13-12-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/11/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 21-11-2017 al 13-12-2017

Matèries: Òrgans de govern

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de 22-11-2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 21-11-2017 al 14-12-2017

Matèries: Urbanisme i medi ambient

Anunci de l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-11-2017 al 13-12-2017

Matèries: Òrgans de govern

Ordre del dia del Ple ordinari del 21-11-2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-11-2017 al 30-11-2017

Matèries: Urbanisme i medi ambient

Notificació caducitat procediment de protecció de la legalitat urbanística

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-11-2017 al 05-12-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINARIA 15/11/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-11-2017 al 29-11-2017

Matèries: Altres no relacionades

Anunci notificació en procediment de baixa d'ofici de la inscripció al Registre Municipal d'Unions Estables de Parella

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-11-2017 al 05-12-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.2.4_2017_49

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-11-2017 al 05-12-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.2.4_2017_53

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-11-2017 al 05-12-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.2.4_2017_54

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-11-2017 al 05-12-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 9.2.4_2017_55

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-11-2017 al 30-11-2017

Matèries: Bases i convocatòries

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-11-2017 al 30-11-2017

Matèries: Bases i convocatòries

BORSA DE TREBALL DE CONTROLADOR D'ESPAIS PUBLICS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-11-2017 al 30-11-2017

Matèries: Bases i convocatòries

BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTE TÈCNIC

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-11-2017 al 30-11-2017

Matèries: Òrgans de govern

Convocatòria Comissió Informativa de caràcter general i permanent de 14-11-2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-11-2017 al 29-11-2017

Matèries: Contractació pública

EDICTE FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-11-2017 al 04-12-2017

Matèries: Contractació pública

LICITACIÓ CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMP DE FUTBOL 7

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-11-2017 al 27-11-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINARIA 07/11/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 06-11-2017 al 27-11-2017

Matèries: Personal

OFERTA PUBLICA 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-10-2017 al 12-12-2017

Matèries: Urbanisme i medi ambient

Informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte d'obres

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-10-2017 al 05-12-2017

Matèries: Hisenda i pressupost

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2018

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.