Anuncis Oficials. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimarts, 18 de juny de 2019

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes d ecaptació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en Vilanova i la Geltrú

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en Vilanova i la Geltrú,afegint un nou article 6.bis "altres sistemes renovables"

Exposició 04-06-2019 al 03-07-2019

Suspensió potestativa de llicències urbanístiques, d'activitats i altres títols administratius habilitants d'habitatges d'ús turístic, per tal d'estudiar un Pla especial urbanístic

Suspensió potestativa de llicències urbanístiques, d'activitats i altres títols administratius habilitants d'habitatges d'ús turístic, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació d'un Pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d'emplaçament i d'ús dels habitatges d'ús turístic al municipi de Vilanova i la Geltrú.

Exposició 08-05-2019 al 19-06-2019