ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 20-04-2018 al 10-05-2018

Matèries: Hisenda i pressupost

Edicte aprovació padró TXED 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-04-2018 al 18-05-2018

Matèries: Altres no relacionats

DELEGACIÓ REGIDORS/ORES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-04-2018 al 15-05-2018

Matèries: Notificacions edictals

Anunci aprovació Ple de 16-04-2018 de les bases específiques reguladores de les subvencions

Veure anunci

Període d'exposició: Del 12-04-2018 al 12-05-2018

Matèries: Altres no relacionats

CARTIPÀS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-04-2018 al 04-05-2018

Matèries: Subvencions

Resolució ajuts econòmics d'urgència social 16/03/18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-04-2018 al 04-05-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-04-2018 al 04-05-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social 23/03/18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-04-2018 al 04-05-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social 03-04-18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-04-2018 al 24-04-2018

Matèries: Notificacions edictals

Anunci acta de notorietat de declaració d'hereus ab intestato per mort de Sra. ANA MARIA GARCÍA PINEDA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-04-2018 al 24-04-2018

Matèries: Notificacions edictals

Anunci acta de notorietat de declaració d'hereus ab intestato, Sr. FRANCISCO PINEDA COBACHO

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-03-2018 al 22-04-2018

Matèries: Medi ambient

Informació pública d'incoació d'expedient d'extinció de l'Agència Catalana de l'Aigua

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-03-2018 al 23-04-2018

Incoació expedient d'extinció de la concessió inscrita al Registre d'Aigües amb el número A-0011001

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-03-2018 al 04-05-2018

Matèries: Urbanisme

Aprovar inicialment el Reglament d'Organització i funcionament del Consell Assessor Urbanístic

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-03-2018 al 10-05-2018

Matèries: Hisenda i pressupost

Aprovació padró IBIU 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-01-2017 al 26-12-2018

Matèries: Notificacions edictals

Llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2017-2018

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.