Anuncis Oficials. Ajuntament d'Igualada

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Divendres, 22 de març de 2019

CONCESSIÓ OCUPACIÓ PRIVATIVA TERRENY PER A PAS SUBTERRANI A L'AV. MESTRE MONTANER, D'IGUALADA

Aprovació inicial del projecte i el plec de clàusules jurídiques i econòmico-administratives per les quals s'ha de regir la concessió per a l'ocupació privativa d'una porció de terreny de 219,95 m2 per a la construcció d'un pas subterrani per a vehicles entre l'immoble assenyalat amb els núm. 80-84 de l'avinguda del Mestre Montaner i el lateral d'aquest vial.

Exposició 27-02-2019 al 24-04-2019