Anuncis Oficials


Ajuntament de Capellades

Edicte 2020-001 Aprovació inicial Pressupost General 2020 Aj. i OOAA i plantilla municipal 2020

Edicte 2020-001 sobre l’aprovació inicial del Pressupost General 2020 de l’Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms, i la plantilla municipal per a l’exercici 2020

14-01-2020 al 04-02-2020

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Recursos Econòmics
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió