ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Gelida

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 22-01-2019 al 26-03-2019

Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 22-01-2019 al 26-03-2019

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 01/2018 del Patronat d'Esports

Veure anunci

Període d'exposició: Del 22-01-2019 al 26-03-2019

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 01/2018 del Patronat Radio Gelida

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 25-02-2019

Nomenament del jutge de pau substitut de Gelida

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 31-12-2020

Tipus de documents: Publicació

Candidats a jurat 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-01-2019 al 13-02-2019

Aprovació definitiva de la modificació del Projecte de Reparcel·lació pel sistema de compensació bàsica de la Urbanització Safari

Veure anunci

Període d'exposició: Del 31-12-2018 al 31-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Medi Ambient

Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-12-2018 al 12-03-2019

Acta 6. Resultat proves mèdiques

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-12-2018 al 29-01-2019

Aprovació del conveni urbanístic amb la propietat del Par 06 "La Llenca"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-11-2018 al 30-01-2019

Acta 5. Resultats i notes finals del procés selectiu per proveir mitjançant concurs oposició lliure de vuit places d'agent de la policia local

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-11-2018 al 30-01-2019

Edicte de modificació provisional de les ordenances fiscals 2019

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.