Anuncis Oficials. Ajuntament de Montmaneu

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dilluns, 25 de març de 2019

Aprovació definitiva memòria valorada "Reforma i millora del local social la Sala"

En compliment de l'art. 38.2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, és fa públic per a general coneixment que, el Ple de l'Ajuntament de Montmaneu, en sessió ordinarài de data 20 de desembre de 2018, ha aprovat inicialment la memoria valorada "Equipament cultural: Reforma i millora del local social la Sala", redactat per Francesc Sabaté Domènech col·legiat núm. 9.955, amb un pressupost d'execució per contracta de 49.981,37 ¿ (IVA inclòs)

Exposició 18-03-2019 al 30-04-2019

Aprovació inicial "Renovació de la coberta de l'esglèsia de Santa Maria de Montmaneu"

En compliment de l'art. 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, és fa públic per a general coneixement que, el Ple de l'Ajuntament de Montmaneu, en sessió extraordinària de data 30 de gener de 2019, ha aprovat inicialment el projecte d'obra anomenat "Renovació de la coberta de l'esglèsia de Santa Maria de Montmaneu", redactat per Francesc Sabaté Domènech, amb un pressupost d'execució per contracta de 103.396,22 ¿.

Exposició 06-02-2019 al 30-04-2019

Aprovació inicial expedient memòria valorada anomenada "Reforma i millora del local social la Sala"

El Ple de l'Ajuntament de Montmaneu, en data 20 de desembre de 2018, ha aprovat inicialment la memòria valorada anomenada "Reforma i millora del Local Social la Sala", redactat per l'enginyer industrial Francesc Sabaté Domènech col·legiat núm. 9.955, amb un pressupost d'execució per contracte de 49.981,37 ¬ (IVA inclòs).

Exposició 07-01-2019 al 29-03-2019