Anuncis Oficials. Ajuntament de Montmaneu

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 19 de juny de 2019

Resultats Locals 2019

Acta escrutini eleccions locals 2019 Núm. electors segons llistes del cens: 128 Electors censats a la mesa que han votat: 106 Núm de vots nuls: 0 Núm. vots en blanc: 0

Exposició 27-05-2019 al 16-08-2019

Convocatòria Ple dia 24/5/2019

De conformitat amb l'art. 229.1 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa pública la convocatòria a la sessió del PLE DE L'AJUNTAMENT que es detalla al principi, per a tractar els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia que figura a continuació

Exposició 23-05-2019 al 14-08-2019

Ban insecte anomenat Bernat marbrejat (Halyomorpha halys)

Que a Catalunya s'ha trobat l'insecte anomenat Bernat marbrejat (Halyomorpha halys), detectat per primera vegada a Europa l'any 2007 a Suïssa i que s'ha anat propagant pel territori europeu. És una nova plaga que pot afectar principalment a molts arbres fruiters i ornamentals, cultius hortícoles i extensius. El principal problema per a la ciutadania és que el bernat marbrejat té la particularitat d'hivernar dins les construccions: cases, altres edificis .. i els vehicles. Tot i que no produeix picadura a les persones ni els animals, ni els transmet malalties, resulta molt molest i comporta una certa alarma. Les mesures de control son: · Instal·lar mosquiteres a les finestres, tapar forats exteriors amb malla, etc. · Recollir, capturar, periòdicament els insectes: es pot fer mitjançant un aspirador i posteriorment enretirant la bossa i posant els insectes en un pot amb aigua i sabó.

Exposició 21-05-2019 al 12-08-2019

Aprovació inicial projecte anomenat "Projecte bàsic i executiu d'ampliació i adequació de l'Ajuntament"

El Ple de l'Ajuntament de Montmaneu, en data 2 d'abril de 2019, ha aprovat inicialment el projecte anomenat "Projecte bàsic i executiu d'ampliació i adequació de l'Ajuntament", redactat per l'arquitecta Maria Sabaté Domènech col·legiat núm. 25.943/8, amb un pressupost d'execució per contracte de 183.701,19 ¿ (IVA inclòs).

Exposició 04-04-2019 al 26-06-2019