Anuncis Oficials. Entitats i Empreses

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dissabte, 21 de setembre de 2019

ANUNCI sobre extinció i dissolució de la Fundació Estapè

El Patronat d'aquesta Fundació, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1134 i amb el NIF G64550650, en reunió vàlidament celebrada el dia 15 de maig de 2019 va acordar per unanimitat la seva extinció i dissolució, així com la cessió global de tots els actius i passius a favor de l´Ajuntament de Cubelles, un cop aprovada la liquidació.

Exposició 04-09-2019 al 04-10-2019