Anuncis Oficials. Ajuntament de Cabrera d'Anoia

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 17 d'octubre de 2019

convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals pel transport escolar no obligatori al CEIP LES OLIVERES

Acord de Junta de Govern Local aprovant les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals per als estudiants del municipi de Cabrera d’ Anoia, per compensar les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori al CEIP LES OLIVERES curs escolar 2019-2020

Exposició 24-09-2019 al 26-10-2019

convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a empadronats al Castell de Cabrera per les despeses del transport al CEIP LES OLIVERES

Acord de Junta de Govern Local aprovant les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a pares i mares empadronats a la Urbanització del Castell de Cabrera per compensar les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori al CEIP LES OLIVERES

Exposició 24-09-2019 al 26-10-2019

Decret núm. 48/19, 49/19 i 50/19

Decret núm. 48/19 pel que fa al nomenament dels membres de la Junta de Govern i delegacions d’ Alcaldia; Decret núm. 49/19 pel que fa al nomenament de Tinents d’Alcalde i Decret núm. 50/19 pel, que fa a les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors al Govern

Exposició 05-07-2019 al 21-04-2022

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin.

Exposició 07-01-2019 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 27-11-2018 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 23-11-2018 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 14-11-2018 al 31-12-2019