Anuncis Oficials. Ajuntament de Cabrera d'Anoia

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 12 de desembre de 2019

EDICTE d’informació pública de 20 dies

EDICTE d’informació pública de 20 dies a partir de la data de publicació del corresponent anunci al BOPB, de l'expedient d’atorgament de llicència de nucli zoològic anomenat “Anvier” al carrer Figueres, 591-592 a Can Ros (08718 Cabrera d’ Anoia), per la tinença de gossos de raça petita, a nom del titular Sr. Andrés Bayona Sánchez.

Exposició 20-11-2019 al 11-02-2020

convocatòria beques individuals per a la mobilitat dels estudiants de Cabrera d’ Anoia que cursen estudis a centres de batxillerat, PQPI, Formació Professional o Universitats pel curs 2019-2020

convocatòria per a la concessió de beques individuals per a la mobilitat dels estudiants de Cabrera d’ Anoia que cursen estudis a centres de batxillerat, PQPI, Formació Professional o Universitats pel curs 2019-2020

Exposició 13-11-2019 al 17-12-2019

Decret núm. 48/19, 49/19 i 50/19

Decret núm. 48/19 pel que fa al nomenament dels membres de la Junta de Govern i delegacions d’ Alcaldia; Decret núm. 49/19 pel que fa al nomenament de Tinents d’Alcalde i Decret núm. 50/19 pel, que fa a les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors al Govern

Exposició 05-07-2019 al 21-04-2022

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin.

Exposició 07-01-2019 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 27-11-2018 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 23-11-2018 al 31-12-2019

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa oberta de personal per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, contractacions temporals no estructurals i no permanents per a l'any 2019 i per cobrir les ofertes de treball, la formació ocupacional i altres, que per part del Servei municipal d'Orientació Laboral es cerquin i es proposin

Exposició 14-11-2018 al 31-12-2019