Anuncis Oficials. Ajuntament de Capellades

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 17 d'octubre de 2019

Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'adm. especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

BOPB Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

Exposició 20-08-2019 al 20-08-2020