Anuncis Oficials. Ajuntament de Carme

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 17 de novembre de 2019

Anunci de la convocatòria i les bases del procediment selectiu per contractar una persona per als Plans d'ocupació 2019

L'objecte de la present convocatòria és la selecció d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva de l’Ajuntament de Carme, finançat per la Diputació de Barcelona, dins el programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Carme d’un auxiliar administratiu/iva en règim de personal laboral temporal, en els termes en que figuren en l’expedient.

Exposició 08-10-2019 al 30-12-2019