Anuncis Oficials. Consell Comarcal de l'Anoia

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 15 de desembre de 2019

PROCÉS DE SELECCIÓ PERSONAL PER A LA PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE RÈGIM INTERN AL CC ANOIA

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió interina pel sistema de concurs oposició d’una plaça de Cap de Règim intern (codi RLLT RIN-01 núm.1), de la plantilla de personal laboral, i la creació d’una borsa de treball per a personal laboral, amb una vigència de dos anys prorrogables per acord exprés de l’ens comarcal, per la substitució d’una vacant temporal i per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, grup A, subgrup A2, escala d’administració general, adscrit/a al departament de Règim intern del Consell Comarcal de l’Anoia.

Exposició 26-11-2019 al 04-05-2020

PROCÈS DE SELECCIÓ PERSONAL BENEFICIARI PROGRAMA ENFEINA'T

És objecte d’aquesta convocatòria seleccionar a persones en situació de desocupació de llarga durada beneficiaris/es del Programa ENFEINA’T 2019, amb número d’expedient SOC013/19/00060, per un període de 12 i de 6 mesos, al Consell Comarcal de l’Anoia, mitjançant la publicació d’ofertes a l’Oficina de Treball de l’Anoia en funció de la subvenció atorgada i d’acord a la descripció de llocs de treball especificada per l’entitat beneficiària.

Exposició 19-11-2019 al 04-05-2020

PROCÉS SELECCIÓ PERSONAL BENEFICIARI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019

És objecte d’aquesta convocatòria seleccionar a persones les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi preferentment més grans de 45 anys, les persones en situació d'atur destinatàries de la renda garantida de ciutadania i les dones en situació d'atur beneficiaris/es del Programa Treball i Formació 2019, amb número d’expedient SOC039/19/00094, per un període de 12 i de 6 mesos, al Consell Comarcal de l’Anoia, mitjançant la publicació d’ofertes a l’Oficina de Treball de l’Anoia en funció de la subvenció atorgada i d’acord a la descripció de llocs de treball especificada per l’entitat beneficiària.

Exposició 19-11-2019 al 04-05-2020

PROCÉS SELECCIÓ PERSONAL DINAMITZADORS CÍVICS D'EMANCIPACIÓ JUVENIL

És objecte d’aquesta convocatòria seleccionar 2 dinamitzadors/es cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil per un període d’un any al Consell Comarcal de l’Anoia, per concurs-oposició de personal laboral temporal, en funció de la subvenció atorgada. Aquesta contractació està subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec als pressupostos dels Programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals

Exposició 19-11-2019 al 04-05-2020

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA (JENP- 2019) AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

És objecte d'aquesta convocatòria seleccionar joves en pràctiques laborals beneficiaris/es del Programa de Garantia Juvenil 2019 (JENP-2019) al Consell Comarcal de l'Anoia, per concurs de mèrits de personal laboral temporal, en funció de la subvenció atorgada. Aquesta contractació està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc de la Iniciativa juvenil d'Ocupació Juvenil, regulat per l'ordre Ordre TSF/115/2018 i segons resolució TSF/1844/2019.

Exposició 14-10-2019 al 27-03-2020

ACORD APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA (JENP- 2019) AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

És objecte d'aquesta convocatòria seleccionar joves en pràctiques laborals beneficiaris/es del Programa de Garantia Juvenil 2019 (JENP-2019) al Consell Comarcal de l'Anoia, per concurs de mèrits de personal laboral temporal, en funció de la subvenció atorgada. Aquesta contractació està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc de la Iniciativa juvenil d'Ocupació Juvenil, regulat per l'ordre Ordre TSF/115/2018 i segons resolució TSF/1844/2019.

Exposició 14-10-2019 al 27-03-2020