Anuncis Oficials


Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

De conformitat amb l'article 133 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es realitza la consulta pública relativa a l'ordenança General de Subvencions. "1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores." El període de consultes és de 20 dies naturals, del 18 de juliol de 2019 al 16 d'agost de 2019, inclòs.

17-07-2019 al 16-08-2020

Tipus de documents: Altres
Matèries: Ordenances i reglaments
Procedéncia: Interna > Àrea Serveis a les persones