Anuncis Oficials


Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

El Ple de la Corporació en la sessió de 22 de juliol de 2019 va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)de Santa Margarida i els Monjos, redactat per GPM Consultors, S.C.P, amb el suport tècnic del Consell Comarcal de l' Alt Penedès i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Es sotmet a informació pública el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Santa Margarida i els Monjos, per un termini de trenta dies. Exposició pública fins al 13 de setembre de 2019.

31-07-2019 al 13-09-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Ordenances i reglaments
Procedéncia: Interna > Àrea de serveis al Territori