Anuncis Oficials


Ajuntament de Cubelles

Edicte de notificació al Club Tennis Cubelles: usos d'espais esportius per temporada 2019/2020

Intentada la notificació a l´adreça electrònica de l’entitat esportiva sense que hagi estat possible, es procedeix a la notificació via edictal, tal i com estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

01-10-2019 al 21-10-2019

Matèries: Notificacions edictals
Procedéncia: Esports