Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR - Cultura - Declaració de caducitat i A. I. projecte reforma i ampliacio Biblioteca Josep Pla

Declaració de caducitat del procediment anterior, i aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte i la documentació necessària en matèria d’incendis de la reforma i ampliació de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes

10-10-2019 al 22-11-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Béns i Patrimoni
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió