Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR - Estadística - Baixes caducitat decret 1394/2019

En compliment del Decret de l’Alcaldia 1394/2019 , i segons el procediment que estableix l’article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones relacionades a continuació, o als seus representants legals, la incoació d’un expedient de baixa del padró municipal d’habitants de Sant Pere de Ribes, per no complir les condicions de residència que estableix l’article 54 de l’esmenta’t Reglament

16-10-2019 al 30-10-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Població
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió