Anuncis Oficials


Ajuntament del Pla del Penedès

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 105/2019

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 105/2019

16-10-2019 al 07-01-2020

Tipus de documents: Altres
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Àrea de Presidència