Anuncis Oficials


Ajuntament de Font-rubí

Aprovació del padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic

Aprovació del padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

07-11-2019 al 12-12-2019

Matèries: Recursos Econòmics
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió