Anuncis Oficials


Ajuntament del Vendrell

Deixar sense efecte el règim de dedicació exclusiva de la regidora senyora Bàrbara Maria Peris Selles

Deixar sense efecte el règim de dedicació exclusiva de la regidora senyora Bàrbara Maria Peris Selles

13-11-2019 al 13-12-2019

Tipus de documents: Altres
Procedéncia: Informació i exposició pública > Altres