Anuncis Oficials


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A L'AUTORITZACIÓ DE MATRIMONIS

DELEGAR LA COMPETÈNCIA PER A L'AUTORITZACIÓ DE MATRIMONIS AL REGIDOR SR. EMILIO JOSÉ MONTERO LINERO, EN SUBSTITUCIÓ DE LA EXREGIDORA, SRA. SUSANA SANAHUJES I BARS.

28-11-2019 al 18-12-2019

Matèries: Altres no relacionats
Procedéncia: Ajuntament > Alcaldia