Anuncis Oficials


Ajuntament del Pla del Penedès

ANUNCI DE L'ACTA D'OCUPACIÓ DE LA FINCA 23

Anunci de l'aixecament de l'Acta d'ocupació de la finca senyalada amb el núm. 23. en relació al projecte "Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk. 0+000 al 1+100 TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès .

29-11-2019 al 19-12-2019

Tipus de documents: Altres
Procedéncia: Externa > Externa