Anuncis Oficials


Ajuntament de Font-rubí

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 04/2019

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 04/2019

24-12-2019 al 01-03-2020

Matèries: Recursos Econòmics
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió