Anuncis Oficials


Ajuntament de Rubió

Aprovació modificació crèdit Pressupost 2019

Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit expt. 7/2019 del Pressupost de 2019 mitjançant transferència entre partides.

13-01-2020 al 31-01-2020

Tipus de documents: Altres
Matèries: Recursos Econòmics
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió