Anuncis Oficials


Ajuntament de Jorba

Adopció de mesures excepcionals en matèria tributària i econòmica davant la situació generada per l'evolució de la crisi sanitària del COVID-19.

Adopció de mesures excepcionals en matèria tributària i econòmica davant la situació generada per l'evolució de la crisi sanitària del COVID-19, tals com l'ampliació de terminis de recaptació en voluntària, ampliació dels terminis de pagament pels fraccionaments i ajornaments de tributs, suspensió del cobrament de les quotes del servei d'educació infantil de primer cicle (escola bressol), ajust de l'import de la Taxa per recollida d'escombraries comercials, etc.

26-03-2020 al 22-06-2020

Matèries: HISENDA
Procedéncia: HISENDA > HISENDA