Anuncis Oficials


Ajuntament del Vendrell

No posar en cobrament la taxa del bar del mercat interior del Vendrell per no haver exercir l'activitat i posar en cobrament la resta de les taxes de les parades que han exercit durant l'estat d'alarm

No posar en cobrament la taxa del bar del mercat interior del Vendrell per no haver exercir l'activitat i posar en cobrament la resta de les taxes de les parades que han exercit durant l'estat d'alarm

29-04-2020 al 01-06-2020

Tipus de documents: Altres
Procedéncia: Informació i exposició pública > Altres