Anuncis Oficials


Ajuntament d'Olivella

Llista definitiva d’aspirants admesos i convocatòria del procés selectiu d’una plaça d'auxiliar administratiu/va, personal funcionari de carrera, torn lliure, del personal de l'Ajuntament d'Olivella.

Anunci llista d'amesos. Prova de català: 2 de setembre. Proves fase d'oposició: 4 de setembre.

31-07-2020 al 05-09-2020

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Àrea de Presidència i Serveis Centrals