Anuncis Oficials

Consell Comarcal de l'Anoia

CONVOCATÒRIA per l’exercici 2020 les subvencions, en concurrència competitiva de la Borsa de lloguer social de la comarca de l’Anoia

CONVOCATÒRIA per l’exercici 2020 les subvencions, en concurrència competitiva fins esgotar dotació pressupostària, per als usuaris del a Borsa de lloguer social de la comarca de l’Anoia que hagin realitzat despeses en els habitatges posats dins la Borsa, segons les bases aprovades per aquesta Corporació mitjançant Decret de Presidència núm. 47.20 de data 02.04.2020 (BOPB de 15.06.2020).

15-09-2020 al 04-03-2021

Matèries: CONVOCATÒRIA