Anuncis Oficials


Ajuntament de Piera

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM.9 DEL PRESSUPOST GENERAL

Aprovació definitiva modificació de crèdits núm.9 del pressupost general

21-09-2020 al 22-10-2020

Matèries: Edictes
Procedéncia: AL-Alcaldia > Edictes