Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

ELECCIO DE PERSONES TITULAR I SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

Es fa públic que l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha iniciat procediment d'elecció de persones titular i substituta del Jutjat de Pau de Sant Cugat Sesgarrigues. El termini de presentació de candidatures és el de 20 dies hàbils a comptar a partir del següent dia hàbil al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La documentació a presentar es pot trobar en el web de l'Ajuntament i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

21-09-2020 al 21-10-2020

Tipus de documents: Publicació
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió