Ajuntament de Capellades

Edicte 2020/60 Publicació relació d'aprovats per cobrir la plaça de caporal, promoció interna mitjançant concurs-oposició, vacant en la plantilla municipal.

Edicte 2020/60 Publicació relació d'aprovats per cobrir la plaça de caporal, promoció interna mitjançant concurs-oposició, vacant en la plantilla municipal.

13-01-2021 al 13-04-2021