Ajuntament de Capellades

Edicte 2020/58 Aprovació definitiva ordenances fiscals any 2021

Publicació Edicte 2020/58 Aprovació definitiva ordenances fiscals any 2021.

13-01-2021 al 13-04-2021