Anuncis Oficials

Ajuntament de Gelida

Anunci bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent de la policia local i creació d'una borsa de reserva

Anunci bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent de la policia local i creació d'una borsa de reserva

14-01-2021 al 14-04-2021