Anuncis Oficials


Ajuntament de Piera

REFORÇAMENT DEL FERM DE LA CARRETERA B-224,DEL PK 1+920 AL 10+650.PLA DE FERMS SOSTENIBLES.CAPELLADES-PIERA

REPARACIÓ DE FERMS

10-05-2019 al 13-09-2019

Procedéncia: ST-ServeisTerritorials