Anuncis Oficials


Ajuntament d'Igualada

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA A PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL DUTES A TERME PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2019

Resolució de l'expedient d'atorgament de subvencions a entitats

16-05-2019 al 31-12-2019

Matèries: Edictes
Procedéncia: Serveis a les persones