Anuncis Oficials. Ajuntament d'Orpí

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 27 de març de 2019

Anunci de la convocatòria i les bases del procediment selectiu per contractar una persona per al Plans d'ocupació 2019.

L'objecte de la present convocatòria és la selecció d'un lloc de treball de peó de brigada del Ajuntament d'Orpí, finançat per la Diputació de Barcelona, dins el programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". L'objecte del present procés de selecció és el nomenament de funcionari interí per l'execució de programes de caràcter temporal per part de l'Ajuntament d'Orpí d'un peó de brigada.

Exposició 14-02-2019 al 08-05-2019