Anuncis Oficials. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dilluns, 25 de març de 2019

CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA COBERTURA D' UNA PLAÇA VACANT DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR, GRUP A1, CATEGORIA ENGINYER I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA COBERTURA D' UNA PLAÇA VACANT DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR, GRUP A1, CATEGORIA ENGINYER I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. -CALENDARI DE PROVES

Exposició 20-03-2019 al 01-05-2019

CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÈS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 3 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA.

CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÈS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 3 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: DEL 19/03/2019 AL 08/04/2019

Exposició 18-03-2019 al 08-04-2019

CONVOCATORIA: CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA COBERTURA D' UNA PLAÇA VACANT DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR, GRUP A1, CATEGORIA ENGINYER

CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA COBERTURA D' UNA PLAÇA VACANT DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR, GRUP A1, CATEGORIA ENGINYER I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. Declaració d' admesos i exclosos per concórrer al procediment selectiu detallat en els antecedents els Srs. /Sres. que es detallen a l'annex.

Exposició 15-03-2019 al 04-04-2019

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE JOVES EN EL MARC DEL PROJECTE BRIGADA JOVE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2019

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE JOVES EN EL MARC DEL PROJECTE BRIGADA JOVE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2019 TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 14 DE MARÇ AL 2 D'ABRIL DE 2019

Exposició 13-03-2019 al 02-04-2019

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTES D'OBRES

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE BASIC I EXECUTIU I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ AL CAMÍ D'ACCÉS AL CASTELL DE PENYAFORT APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT D'UN TRAM D'EIX CÍVIC AL C/. ALGUER I A L'AV. CAL RUBIÓ ENTRE C/. ALGUER I C/. Mª AURÈLIA CAMPMANY.

Exposició 11-03-2019 al 01-04-2019

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE TRIBUNAL I VALORACIÓ DE LA FASE PRÈVIA CORRESPONENT A LA PROVA DE CATALÀ, PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE TRIBUNAL I VALORACIÓ DE LA FASE PRÈVIA CORRESPONENT A LA PROVA DE CATALÀ, PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL

Exposició 25-02-2019 al 08-04-2019