ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Sitges

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 19-11-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Projecte constructiu per a la rehabilitació del col·lector DN1000 del carrer Josep Carbonell i Gener de Sitges, entre C.M: Sabater i C.J Planas

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 19-11-2018

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Procés de selecció per la provisió definitiva per promoció interna de 27 places vacants d'administratiu/va de la plantilla de la Corporació

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 08-11-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Altres

LLISTA PROVISIONAL DELS CANDIDATS A JURAT PER ALS PROPERS ANYS 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-10-2018 al 29-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la millora de les xarxes de clavegueram, pluvials i aigua potable al carrer Espalter de Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-10-2018 al 31-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Declaració com bé cultural d'interès local el Conjunt de les Casetes de la Platja de Garraf de Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-10-2018 al 30-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Recurs de reposció interposat pel Sr. Joan Rodes Parellada.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-10-2018 al 08-11-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Resultat final del procés de selecció de Cap de departament de Tecnologia i Administració Electrònica

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-10-2018 al 05-11-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació definitiva de l'expedient del projecte executiu de reforma integral del Palau Maricel de Terra de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 28-09-2018 al 29-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Relació de persones admseses i excloses, junta de valoració i calendari de valoració de mèrits en el procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de Cap de Departament de Tecnologia i Administració Electrònica.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 27-09-2018 al 29-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació inicial del projecte d'estació de bombament i millora del clavegueram al carrer Alcalde Güell, sector de Rat Penat, nucli de Les Botigues de Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 27-09-2018 al 29-10-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

RESULTAS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC DE L'ÀMBIT DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-09-2018 al 26-10-2018

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Canvi de data de la prova de català de la plaça vacant de tècnic d'administració especial (arquitecte)

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-09-2018 al 26-10-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Acta del Tribunal de desenvolupament de la fase de concurs, entrevista i resultat final del procés de selecció d'una plaça de tècnica mitjana de recursos humans en torn lliure

Veure anunci

Període d'exposició: Del 26-09-2018 al 26-10-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Relació definitiva de persones admeses i excloses, tribunal qualificador i calendari de proves Tècnica mitjana de turisme A2

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-09-2018 al 24-10-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Aprovació incial del projected'urbanització del PPU 06 Bóbila 2

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-09-2018 al 22-10-2018

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per a la cobertura d'una plaça vacant de Tècnic d'Administració especial (Arquitecte)

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-02-2018 al 06-11-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Aprovació o modificació d'ordenances, reglaments, etc.

Edicte de l'aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2018

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.