ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Sitges

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 20-06-2018 al 20-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Convocatòria i Bases específicas del procés de selecció per a la contractació d'insepctors de Zona Blava

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-06-2018 al 15-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació inicial del Projecte executiu de millora d'enllumenat públic del carrer Ferrocarril i carrers adjacents de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-06-2018 al 29-06-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació incial projecte d'actualització i modificació del projecte d'estació depuradora d'aigües residuals al nucli de Garraf de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-06-2018 al 10-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

APROVACIÓ INICIAL, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 14, LA GRANJA EST -- ILLA A, FINCA RESULTANT A

Veure anunci

Període d'exposició: Del 06-06-2018 al 26-06-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Incoació d'expedient d'aprovació del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable a instànica del Club de Golf Terramar.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 06-06-2018 al 17-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Ajuts i subvencions

Aprovació inicial de la modificació parcial de les bases específiques reguladores de les prestacions econòmiques i Socials de l'Ajuntament de Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-06-2018 al 02-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Comissió de seguiment de les obres d'urbanització del PPU 1

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-06-2018 al 02-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Notificar als interessats la recepció de la primera fase de les obres d'urbanització del PPU 1 en el terme municipals de Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-06-2018 al 02-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Estimació i desestimació d'al·legacions presentades per la Junta de Compensació del PPU 1

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-06-2018 al 02-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts municipals, destinats al pagament de lloguer just a Sitges

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-06-2018 al 12-07-2018

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Aprovació o modificació d'ordenances, reglaments, etc.

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i de les ordenances reguladores de Preus Públics.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-05-2018 al 25-06-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Llicències i permisos d'activitats

Renùncia de llicència temporal d'ús comú sense transformació del domini públic per a la utilització, explotació i mantenimnet del quiosc situat a l'Hort de Can Falç

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-04-2018 al 29-06-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Local Comercial de planta baja ubicado en el módulo comercial número cuatro en el paraje denominado Vallbona, término municipal de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-04-2018 al 02-07-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Séptima parte indivisa del local de la planta semisótono del edificio sito en el Gálibo B-4, Isla número 1, del Plan Parcial d'Aiguadolç en término de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-02-2018 al 06-11-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Aprovació o modificació d'ordenances, reglaments, etc.

Edicte de l'aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2018

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.