Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 27 de juny de 2019

Edicte d'aprovació de la convocatòria 2019 de subvencions per a projectes i activitats de l'àmbit de Joventut

La regidora d'Educació, Infància i Joventut ha emès la Resolució de la Regidoria d'Educació, Infància i Joventut, de data 20 de maig de 2019, en la que s'aprova la convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la realització de projectes i/o activitats en l'àmbit de Joventut per l'any 2019. Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes recollits a les respectives bases específiques. El contingut íntegre de l'acord i les bases podran ser consultats a la pàgina web de l'Ajuntament www.cubelles.cat, al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, i als Serveis Generals de la Corporació.

Exposició 26-06-2019 al 09-07-2019

Resultat valoració de mèrits i entrevista de la convocatòria de procés selectiu d'auxiliar administratiu/va adcrit a intervenció

En compliment de la base 7ª, segona fase, el Tribunal fa públics els resultats de la valoració dels mèrits de les persones aspirants, així com també, la convoctàoria pel proper dimarts, 25 de juny de 2019, als efectes del previst a la base 7ª, tercera fase, entrevista, a la seu de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.

Exposició 25-06-2019 al 03-07-2019