Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 27 de març de 2019

Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2019, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 72/2015 de 23 de juny de 2015 (BOP de 23 de juliol de 2015), en el qual es deleguen competències per l'aprovació d'aquest acord, va aprovar l'Oferta d'Ocupació Publica d'aquesta Corporació per l'exercici 2019. Es fa públic per a informació general. Les condicions del procés de selecció es fixaran quan es realitzi la convocatoria.

Exposició 25-03-2019 al 31-12-2019

Aprovació Inicial de l'Ordenança municipal de Prevenció de la Prostitució

En la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada el dia 19 de març de 2019, s'ha aprovat inicialment l'Ordenança municipal de Prevenció de la Prostitució de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, el text del qual es sotmet a informació pública a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions en el termini de 30 dies.

Exposició 25-03-2019 al 10-05-2019