Anuncis Oficials. Ajuntament de Torrelavit

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 20 de març de 2019

Aprovació inicial del projecte "Reforma del Pavelló poliesportiu de Torrelavit" - Exp. 11/2017

El Ple de l'Ajuntament de Torrelavit, en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2019, va aprovar inicialment el projecte anomenat "Reforma del Pavelló poliesportiu de Torrelavit", redactat per B2B Arquitectes S.L.P. L'expedient s'exposa a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona.

Exposició 04-02-2019 al 25-03-2019