Anuncis Oficials. Ajuntament de Torrelavit

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 12 de desembre de 2019

Convocatòria del procés selectiu d'un operari/a de la brigada d'obres municipal

L'Ajuntament de Torrelavit, convoca el procés selectiu d'un operari/a de la brigada d'obres municipal en modalitat de contracte temporal laboral d'interinatge. Les bases reguladores es publicaran al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), essent la previsió de la publicació el 18 d'octubre de 2019. El termini de presentación d'instàncies será de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatoria al BOPB.

Exposició 11-10-2019 al 29-02-2020