ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 31-12-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 15-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Expropiacions

Anunci d'expropiació

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 05-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Recursos Econòmics

Anunci de l'aprovació inicial de modificació de pressupost núm. 16/2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 29-03-2019

Tipus de documents: Comunicació
Matèries: Recursos Humans

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la plaça d'auxiliar administratiu/va d'urbanisme

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 28-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 28-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

PLAÇA DE CARÀCTER LABORAL FIX DE BIBLIOTECARI/A, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 18-02-2019

EDICTE APROVACIÓ INCIAL PROJECTE OBRA "MILLORA DELS CAMINS DEL POU MAJOR I CAMÍ DE L'HORTA"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-01-2019 al 24-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-01-2019 al 31-12-2020

Matèries: Altres

LLISTA DEFINITIVA CANDIDATS A JURATS ANYS 2019-2020 VILANOVA DEL CAMÍ

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-01-2019 al 24-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Població

Baixa del padró municipal d'habitants

Veure anunci

Període d'exposició: Del 04-01-2019 al 24-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Població

Baixa del padró municipal d'habitants

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 14-02-2019

Tipus de documents: Comunicació
Matèries: Ensenyament

EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LES CORBES DE LA CARRETERA BV-2153

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 15-03-2019

Matèries: Edictes

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRES ORDINÀRIES PLAÇA ESPANYA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 11-02-2019

Matèries: Edictes

APROVACIÓ INICIAL MPPGO PARCEL·LA AV. PAÏSOS CATALANS 91 - C/ SERRA I CONSTANSÓ 2

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 04-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Béns i Patrimoni

Acord d'adquisició directa d'una finca

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 12-02-2019

Tipus de documents: Acord

Aprovació de la modificació dels estatuts de l'Associació del Parc Rural de Montserrat

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 24-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Registre Civil

Casament civil

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 24-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Registre Civil

Casament civil

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 31-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Població

Anunci INE cens desembre

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 31-01-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Ensenyament

CONVOCATÒRIA BEQUES ESCOLARS CURS 2018 - 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 27-03-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Recursos Econòmics

EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST NUM. 02/18

Veure anunci

Pàgines: 16 15 14 13 12

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.