ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 31-12-2020

Tipus de documents: Publicació

Candidats a jurat 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 30-04-2019

Tipus de documents: Altres
Matèries: Urbanisme

ANUNCI sobre l'aprovació de correcció de dades del POUM del Pla del Penedès

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 02-04-2019

Matèries: Recursos Humans

Contractació conserge del pavelló municipal

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 29-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

PUBLICACIÓ DEL RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 11-02-2019

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Aprovació de la oferta pública de ocupació de l'Ajuntament de Sitges per l'Any 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-01-2019 al 11-02-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació d ela llista definitiva d'admesos, exclosos i no admesos per manca de pressupost.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 24-06-2019

Matèries: personal

ADMESOS I EXCLOSOS - CAP RÈGIM INTERN. PROCÉS SELECCIÓ PER COBERTURA INTERINA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 01-04-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

Aprovació Definitiva del Projecte executiu d'ampliació d'edifici d'espais complementaris de la piscina municipal

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 31-12-2020

Exposició pública llista definitiva Candidats a Jurat període 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 24-06-2019

Matèries: personal

PROCÉS SELECCIÓ PERSONAL TÈCNIC PROGRAMA REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL I CREACIÓ BORSA TREBALL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 31-12-2020

Tipus de documents: Altres
Matèries: Població

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURAT PELS EXERCICIS 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 29-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

Anunci DOGC contractació peó

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 08-02-2019

Matèries: Edictes

CONTRACTACIÓ INTERINA PROFESSORA LLICENCIADA EN BELLES ARTS (DISSENY GRÀFIC)

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 29-01-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Ordenances i reglaments

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-01-2019 al 01-04-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Recaptació (padrons fiscals, procediment recaptatori)

Notificación de los elementos esenciales de las liquidaciones tributarias aprovadas en concepto de imposición municipal sobre diferentes conceptos, que no han podido ser notificadas.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 31-12-2020

LLISTA DEFINITIVA CANDIDATS A JURAT POPULAR 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 28-01-2019

Tipus de documents: Publicació

Aprovació inicial del projecte de construcció d'una piscina i pistes de pádel a Avinyonet del Penedés. BOPB i DOGC

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 31-12-2020

Tipus de documents: Publicació

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS A JURATS FINS 31-12-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 29-03-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

Aprovació inicial expedient memòria valorada anomenada "Reforma i millora del local social la Sala"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 07-02-2019

Matèries: Edictes

CONTRACTACIÓ OBRA O SERVEI DETERMINAT CATEGORIA TÈCNICA DEL PROGRAMA ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-01-2019 al 31-12-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

Aprovació de les Bases específiques que han de regir el procés de Borsa de Treball

Veure anunci

Pàgines: 16 15 14 13 12

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.