Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 16 de juny de 2019

Notificació al Club Patí Cubelles informació relativa a l'expedient 12.7.2_2019_10 Campus de tecnificació d'hoquei

Intentada la notificació a l´adreça electrònica indicada per la entitat esportiva sense que hagi estat possible, es procedeix a la notificació via edictal, tal i com estableix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició 10-06-2019 al 21-06-2019

Notificació a l'entitat esportiva Club Patí Cubelles vers recordatori de la normativa vigent per a dur a terme campus esportius

Intentada la notificació a l´adreça electrònica de l'entitat esportiva sense que hagi estat possible, es procedeix a la notificació via edictal, tal i com estableix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició 10-06-2019 al 21-06-2019

Convocatòria sessió extraordinària 12/6/2019

Per ordre del sr. Alcalde - President, i de conformitat amb allò establert en l'art 36.1 del Real Decret 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals.

Exposició 07-06-2019 al 17-06-2019