Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dissabte, 24 d'agost de 2019

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES ORDINÀRIES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA INTEGRAL D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS D'ALEMANYA I DE GRAN BRETANYA, ENTRE L'AV. PAÏSOS CATALANS I EL C/ FRANÇA I ELS TRAMS DELS CARRERS INTERMEDIS

Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries "projecte executiu de modernització i millora integral d'infraestructures dels carrers d'Alemanya i de Gran Bretanya, entre l'av. Països Catalans i el c/ França i els trams dels carrers intermedis, entre ells, els c/ Itàlia, Luxemburg i França del Polígon Industrial de Les Comes, en el terme municipal d'Igualada.

Exposició 13-08-2019 al 27-09-2019

ASPR Estadística - Baixes caducitat decret 1082/2019

Vist el decret 1082/2019, de data 31 de juliol de 2019, que resol declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Pere de Ribes dels ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no han renovat la residència

Exposició 10-08-2019 al 02-09-2019

Edicte 2019/46 Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 21

Edicte 2019/46 Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. -- Creació tarifa 33

Exposició 09-08-2019 al 25-09-2019