Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 25 d'abril de 2019

CONVOCATÒRIA DELS D'AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS PER ÚS ESCOLAR, COLÒNIES , LLAR D'INFANTS, MENJADOR LLAR D'INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS ESCOLAR 2019 2020.

CONVOCATÒRIA DELS D'AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS PER ÚS ESCOLAR, COLÒNIES , LLAR D'INFANTS, MENJADOR LLAR D'INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS ESCOLAR 2019 2020.

Exposició 17-04-2019 al 14-05-2019

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA D'OFICIAL/A 1ª DE JARDINERIA, HORTICULTURA I FORESTAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

ACTA DE VALORACIÓ DE LES PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA, PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA D'OFICIAL/A 1ª DE JARDINERIA, HORTICULTURA I FORESTAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. CONVOCATÒRIA ENTREVISTA EL DIVENDRES 26 D'ABRIL ALS ASPIRANTS QUE HAN SUPERATS LES PROVES ANTERIORS A PARTIR DE LES 12:30H A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT.

Exposició 17-04-2019 al 08-05-2019

Investigació d'aigües subterrànies i concessió per a usos industrials

Us trameto, adjunt, l'anunci , perquè l'exposeu al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini d¿un mes , d¿acord amb el que disposa l¿article 109.3 del Reglament del domini públic hidràulic. Transcorregut aquest termini, cal que retorneu l'anunci a aquesta Agència Catalana de l¿Aigua fent constar per escrit, que ha estat exposat en la forma indicada i si s'han presentat reclamacions. Juntament amb aquest anunci cal que trameteu les reclamacions presentades al registre d'entrada d'aquest Ajuntament. Us agraïm la vostra col·laboració

Exposició 16-04-2019 al 15-05-2019