ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 01-07-2019

Matèries: personal

ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIUS - TÈCNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA. PROCÉS SELECCIÓ PER CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 31-12-2019

Tipus de documents: Comunicació
Matèries: Recursos Humans

Llista provisional admesos i exclosos

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 31-12-2019

Tipus de documents: Comunicació
Matèries: Recursos Humans

llista provisional admesos i exclosos bossa treball peó brigada

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 18-01-2019

Tipus de documents: Resolució
Matèries: Recursos Humans

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU DOCENT PROJECTE : CRÉIXER, FUTUR: APRENENTAGE, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 27-02-2019

Tipus de documents: Edicte

ASPR - Educació - AD reforma i ampliació Llar d'infants El Cargol

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 15-02-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reparació d'una nau a la carretera de Les Costes, número 35 de Sitges.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 04-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte "Renovació de la xarxa de la zona de la Muntanya Rodona"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 04-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte "Renovació de la xarxa de sortida del dipòsit de Can Sala"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 05-04-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

Anunci de Nomenament de Funcionari EXP 1458 0003 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 25-02-2019

BOE- ANUNCI NOTIFICACIO RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 22-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Béns i Patrimoni

Aprovació inicial del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars de la concessió administrativa per a l'explotació del bar resturant de la piscina.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 17-01-2019

Tipus de documents: Resolució
Matèries: Recursos Humans

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 11-02-2019

Matèries: Població

Anunci d'incoació i tràmit d'audiència d'un expedient de baixa del padró d'habitants municipal de Font-rubí

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 25-02-2019

Nomenament del jutge de pau substitut de Gelida

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 05-02-2019

GENERALITAT - Agencia Catalana de l'Aigua - Investigació d'aigües subterrànies i posterior modificació de característiques de la concessió A-0010530

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 14-02-2019

Registre Propietat de Sitges - Finca registral 27415

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 22-02-2019

Matèries: Projectes d'obres

Aprovació inicial projecte d'urbanització del carrer Llimonet entre el carrer Albert Salvany i Bertran i el carrer de la Pastera

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 18-01-2019

Tipus de documents: Resolució
Matèries: Recursos Humans

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU PLANS OCUPACIO 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 01-03-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

Projecte de traçat i de l'estudi ambiental. Condicionament de la carretera C-15

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 21-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

Edicte regidories nova regidora

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 21-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Serveis Socials

Edicte aprovacio incial ordenança

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 11-02-2019

Matèries: Recursos Humans

Nomenament funcionari interí

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 11-02-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Llicències i permisos d'activitats

Pràctica i a l'ensenyament del surf, del paddel surf i del windsurf respectivament. Llicències temporals

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-01-2019 al 07-02-2019

Matèries: Bases i convocatòries

Bases Concurs Víctor Alari 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-01-2019 al 11-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Població

Taula electors desembre 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-01-2019 al 21-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

INFORMACIÓ PÚBLICA ACTA NOTORIETAT RECTIFICACIÓ SUPERFÍCIE

Veure anunci

Pàgines: 16 15 14 13 12

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.